Giải bài 1 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Thay ? bằng kí hiệu thuộc, không thuộc thích hợp

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Đề bài

Thay ? bằng kí hiệu \( \in ,\, \notin \) thích hợp

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa các tập hợp số đã học.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l} - 7 \notin \mathbb{N};\,\,\,\,\,\,\, - 17 \in \mathbb{Z};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 38 \in Q\\\frac{4}{5} \notin \mathbb{Z};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{4}{5} \in \mathbb{Q};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25 \notin \mathbb{Z};\,\,\,\,\,3,25 \in Q\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close