Giải mục 3 trang 36 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát hình vẽ bên và cho biết độ dài của đoạn thẳng OA bằng bao nhiêu. Độ dài OA có là số hữu tỉ hay không?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 3

Quan sát hình vẽ bên và cho biết độ dài của đoạn thẳng OA bằng bao nhiêu. Độ dài OA có là số hữu tỉ hay không?

Phương pháp giải:

OA là đường chéo của hình vuông có cạnh là 1 => Độ dài đường chéo.

Lời giải chi tiết:

Đường chéo của hình vuông có độ dài đường chéo là 1 bằng \(\sqrt 2 \).

\(\sqrt 2 \) là số vô tỉ.

Thực hành 3

Hãy biểu diễn các số thực: \( - 2;\,\, - \sqrt 2 ;\, - 1,5;\,\,2;\,3\) trên trục số.

Phương pháp giải:

Mỗi điểm trên trục số biểu diễn một số thực.

Vẽ trục số, các số thực âm nằm bên trái số 0, các số thực dương nằm bên phải số 0.

Lời giải chi tiết:

Vận dụng 2

Không cần vẽ hình, hãy nêu nhận xét về vị trí của hai số \(\sqrt 2 \,;\frac{3}{2}\) trên trục số.

Phương pháp giải:

Trên trục số, số nhỏ hơn sẽ nằm bên trái số lớn hơn

Lời giải chi tiết:

Do \(\sqrt 2 \, = 1,41... < \frac{3}{2} = 1,5\) nên số \(\sqrt 2 \) nằm bên trái số \(\frac{3}{2}\).

Quảng cáo
close