Giải mục 3 trang 12, 13 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Nhiệt độ đo được vào một buổi tối mùa đông tại Sa Pa là -1,8 °C. Nhiệt độ buổi chiều hôm đó bằng 2/3 nhiệt độ buổi tối. Hỏi nhiệt độ ở Sa Pa buổi chiều hôm đó là bao nhiêu độ C?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 3

Nhiệt độ đo được vào một buổi tối mùa đông tại Sa Pa là -1,8 °C. Nhiệt độ buổi chiều hôm đó bằng \(\frac{2}{3}\) nhiệt độ buổi tối. Hỏi nhiệt độ ở Sa Pa buổi chiều hôm đó là bao nhiêu độ C?

Phương pháp giải:

Nhiệt độ buổi chiều = \(\frac{2}{3}\).Nhiệt độ buổi tối

Lời giải chi tiết:

Nhiệt độ buổi chiều hôm đó là:

 \( - 1,8.\frac{2}{3} = \frac{{ - 18}}{{10}}.\frac{2}{3} = \frac{{ - 6}}{5} =  - 1,{2^o}C\)

Thực hành 4

Tính:

a)\(\left( { - 3,5} \right).\left( {1\frac{3}{5}} \right);\)                   b) \(\frac{{ - 5}}{9}.\left( { - 2\frac{1}{2}} \right).\)

Phương pháp giải:

Bước 1: Chuyển các thừa số về dạng phân số

Bước 2: Thực hiện quy tắc nhân hai phân số.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\left( { - 3,5} \right).\left( {1\frac{3}{5}} \right) = \frac{{ - 7}}{2}.\frac{8}{5} = \frac{{ - 7.8}}{{2.5}} = \frac{{ - 7.4.2}}{{2.5}} = \frac{{ - 28}}{5}\)                  

b) \(\frac{{ - 5}}{9}.\left( { - 2\frac{1}{2}} \right) = \frac{{ - 5}}{9}.\frac{{ - 5}}{2} = \frac{{25}}{{18}}\)

Quảng cáo
close