Lesson 4 - Unit 1 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 4 - Unit 1 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Read and tick (√) or cross (X).

(Đọc và đánh dấu √ hoặc dấu X.)

Phương pháp giải:

a. I see a bike. (Tôi nhìn thấy một chiếc xe đạp.)

b. I see a circle. (Tôi nhìn thấy một vòng tròn.)

c. I see a train. (Tôi nhìn thấy một chiếc xe lửa.)

d. I see a plane. (Tôi nhìn thấy một chiếc máy bay.)

e. I see a bus. (Tôi nhìn thấy một chiếc buýt.)

f. I see a van. (Tôi nhìn thấy một chiếc xe tải.)

Lời giải chi tiết:

a.

b. √

c. X

d. √

e.√

f. X

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close