Lesson 1 - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find and tick (√).

(Tìm và đánh dấu √.)

Phương pháp giải:

orange (quả cam)

van (xe tải)

olive (quả ô liu)

Lời giải chi tiết:

Oo - orange (quả cam) √

Oo - olive (quả ô liu) √

Bài 2

2. Colour the letters and say.

(Tô màu các chữ cái và nói.)

Lời giải chi tiết:

olivte

olive (quả ô liu)

oriangpe

orange (quả cam)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close