Lesson 1 - Unit 1 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 1 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find and tick. (√)

(Tìm và đánh dấu √.)

Phương pháp giải:

train (xe lửa)

school bag (cặp sách)

van (xe tải)

Lời giải chi tiết:

train (xe lửa)

van (xe tải)

Bài 2

2. Match and say.

(Nối và nói.)

Phương pháp giải:

van (xe tải)

lemon (quả chanh)

train (xe lửa)

Lời giải chi tiết:

a - lemon (quả chanh)

b - train (xe lửa)

c - van (xe tải)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close