Lesson 1 - Unit 13 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 13 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find and circle.

(Tìm và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

zoo (sở thú)

fox (con cáo)

zebra (con ngựa vằn)

Lời giải chi tiết:

Zz - zoo (sở thú)

Zz - zebra (con ngựa vằn)

Bài 2

2. Colour the letters and say.

(Tô màu các chữ cái và nói.)

Lời giải chi tiết:

- anzoeo

zoo (sở thú)

- ezoebrua

zebra (con ngựa vằn)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close