Lesson 2 - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 2 - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I like oranges.

    (Tôi thích cam.)   

2. I don’t like olives.

    (Tôi không thích quả ô liu.)

3. I don’t like eggs.

    (Tôi không thích trứng.)

4. I don’t like lemons.

    (Tôi không thích chanh.)

Lời giải chi tiết:

1 – 3 – 4 – 2

Bài 2

2. Draw, color, and write.

(Vẽ, tô màu, và viết.)

Phương pháp giải:

orange (quả cam)

olive (quả ô liu)

apple (quả táo)

egg (trứng)

lemon (quả chanh)

lemonade (nước chanh)

Lời giải chi tiết:

- I like apples, and oranges, lemons and lemonade.

  (Tôi thích táo, cam, chanh, và nước chanh.)

- I don’t like eggs, olives and lemons.

  (Tôi không thích trứng và quả ô liu.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close