Lesson 2 - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 2 - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. I’d like a new bike. (Tôi muốn một chiếc xe đạp mới.)

b. I’d like a new vest. (Tôi muốn một cái áo gi-lê mới.)

c. I’d like a new hat. (Tôi muốn một cái nón mới.)

d. I’d like a new violin. (Tôi muốn một cây đàn vi-ô-lông mới.)

 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close