Lesson 4 - Unit 4 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 4 - Unit 4 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Read and tick (√).

(Đọc và đánh dấu √.)

Phương pháp giải:

a. What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

- I’m drawing. (Tôi đang vẽ.)

b. What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

- I’m running. (Tôi đang chạy.)

c. What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

- I’m singing. (Tôi đang hát.)

d. What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

- I’m walking. (Tôi đang đi bộ.)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close