Lesson 3 - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 3 - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. Two kites.

   (2 con diều.)

b. Seven robots.

   (7 con rô bốt.)

c. Six dolls.

   (6 con búp bê.)

d. Eight boats.

   (8 chiếc thuyền.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close