Lesson 4 - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 4 - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Write about yourself.

(Viết về bản thân bạn.)

Lời giải chi tiết:

a. I read on Saturday.

   (Tôi đọc sách vào thứ bảy.)

b. I draw on Saturday.

   (Tôi vẽ vào thứ bảy.)

c. I walk on Sunday.

   (Tôi giải câu đố vào chủ nhật.)

d. I swim on Sunday.

   (Tôi đi bơi vào chủ nhật.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close