Lesson 2 - Unit 5 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 2 - Unit 5 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen, match and colour.

(Nghe, nối và tô màu.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. The ruler is red. Colour the ruler red.

   (Thước kẻ màu đỏ. Tô cây thước kẻ màu đỏ.)

b. The bag is orange. Colour the bag orange.

   (Cái cặp màu cam. Tô cái cặp màu cam.)

c. The rubber is green. Colour the rubber green.

   (Cục tẩy màu xanh lá. Tô cục tẩy màu xanh lá.)

d. The pen is yellow.  Colour the pen yellow.

   (Cây bút mực màu vàng. Tô bút mực màu vàng.)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close