Lesson 3 - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 3 - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look, circle and write.

(Nhìn, khoanh tròn và viết.)

Phương pháp giải:

a. oranges (những quả cam)

    apples (những quả táo)

b. lemons (những quả chanh)

    olives (những quả ô liu)

c. lemonade (nước chanh)

    eggs (những quả trứng)

d. apples (những quả táo)

    lemons (những quả chanh)

Lời giải chi tiết:

a. I don’t like oranges.

   (Tôi không thích cam.)

b. I don’t like olives.

   (Tôi không thích quả ô liu.)

c. I don’t like eggs.

   (Tôi không thích trứng.)

d. I don’t like lemons.

   (Tôi không thích chanh.)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close