Lesson 2 - Unit 4 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 2 - Unit 4 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. quiet (yên lặng)

b. quiz (trò chơi câu đố)

Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I am doing a quiz. (Tôi đang giải câu đố.)

2. I am eating a cake. (Tôi đang ăn bánh ngọt.)

3. I am eating an orange. (Tôi đang ăn cam.)

4. I am swimming. (Tôi đang bơi.)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close