Lesson 2 - Unit 3 - SBT Tiếng Anh 2

Giải Lesson 2 - Unit 3 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Read and tick (√) or cross (X).

(Đọc và đanh dấu √ hoặc X.)

Phương pháp giải:

a. There is a plane.

    (Có một chiếc máy bay.)

b. There is a cup.

    (Có một cái tách.)

c. There is a lamp.

    (Có một cây đèn.)

d. There is a van.

     (Có một chiếc xe tải.)

e. There is a train.

     (Có một chiếc xe lửa.)

Lời giải chi tiết:

a. √

b. X

c. √

d. X

e. √

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close