Lesson 1 - Unit 12 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 12 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and tick (√).

(Nghe và đánh dấu √.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. y

b. yacht (thuyền buồm)

c. yo-yo (đồ chơi yô-yô) 

Lời giải chi tiết:

a. x

    y √

b. yacht (thuyền buồm)

    violin (đàn vi-ô lông)

c. ball (quả bóng, banh)

    yo-yo (đồ chơi)

Bài 2

2. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. yo-yo (đồ chơi yô-yô)

b. yacht (thuyền buồm)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close