Lesson 2 - Unit 12 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 2 - Unit 12 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look, read and match.

(Nhìn, đọc và nối.)

Phương pháp giải:

a. Let’s read.

    (Hãy đọc nào.)

b. I have got a yo-yo. Let’s play.

    (Tôi có một cái yô- yô. Hãy chơi nào.)

c. Let’s sing.

    (Hãy hát nào.)

d. I have got a yacht. Let’s play.

   (Tôi có một chiếc thuyền buồm. Hãy chơi nào.)

e. Let’s draw.

    (Hãy vẽ nào.)

Lời giải chi tiết:

1. d

2. c

3. a

4. e

5. b

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close