Lesson 1 - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Giải Lesson 1 - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

Six (số 6)

Nine (số 9)

Sunday (chủ nhật)

Saturday (thứ bảy) 

Lời giải chi tiết:

Ss - six (số 6)

Ss - Sunday (chủ nhật)

Ss - Saturday (thứ bảy) 

Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Saturday (thứ bảy)

2. Sunday (chủ nhật)

Lời giải chi tiết:

2 – 1

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close