Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 72 vở thực hành Toán 7

Câu 1. Câu nào dưới đây là đúng? Câu 2. Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Mọi tam giác cân có hai cạnh bằng nhau.

B. Mọi tam giác cân có ba cạnh bằng nhau.

C. Mọi tam giác cân luôn phải là tam giác nhọn.

D. Mọi tam giác cân phải có một góc bằng \({60^o}\).

Phương pháp giải:

Định nghĩa tam giác cân

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 2

Câu 2. Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi

A. d đi qua trung điểm AB.

B. d là trục đối xứng của AB.

C. d vuông góc với AB.

D. d vuông góc với AB tại trung điểm của AB.

Phương pháp giải:

Định nghĩa đường trung trực

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Quảng cáo
close