Giải bài 5 (4.27) trang 74 vở thực hành Toán 7

Bài 5 (4.27). Trong hình dưới đây, đường thẳng nào là đường trung trục của đoạn thẳng AB.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (4.27). Trong hình dưới đây, đường thẳng nào là đường trung trục của đoạn thẳng AB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường trung trực của đoạn thẳng  là đường thẳng vuông góc và đi qua trung điểm của đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết

Chỉ có đường thẳng m vuông góc và đi qua trung điểm của của đoạn thẳng AB. Vậy chỉ có m là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Quảng cáo
close