Giải bài 4 (4.26) trang 74 vở thực hành Toán 7

Bài 4 (4.26). Tam giác vuông có hai cạnh bằng nhau được gọi là tam giác vuông cân. Hãy giải thích các khẳng định sau: a) Tam giác vuông cân thì cân tại đỉnh góc vuông. b) Tam giác vuông cân có hai góc nhọn bằng \({45^o}\). c) Tam giác vuông có một góc nhọn bằng \({45^o}\)là tam giác vuông cân.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (4.26). Tam giác vuông có hai cạnh bằng nhau được gọi là tam giác vuông cân. Hãy giải thích các khẳng định sau:

a) Tam giác vuông cân thì cân tại đỉnh góc vuông.

b) Tam giác vuông cân có hai góc nhọn bằng \({45^o}\).

c) Tam giác vuông có một góc nhọn bằng \({45^o}\)là tam giác vuông cân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tam giác cân có hai cạnh bằng nhau và hai góc ở đáy bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Nếu tam giác vuông cân tại góc nhọn thì sẽ có hai góc ở đáy bằng nhau và đều bằng \({90^o}\). Do đó tổng ba góc trong tam giác này lớn hơn \({180^o}\)và đây là điều vô lí.

b) Theo phần a tam giác vuông cân sẽ cân tại đỉnh góc vuông do vậy hai góc nhọn bằng nhau và có tổng bằng \({90^o}\). Do đó mỗi góc nhọn bằng \({45^o}\).

c) Tam giác vuông có một góc bằng \({45^o}\) thì góc nhọn còn lại phụ với góc này và cũng bằng \({45^o}\). Do đó tam giác này là tam giác cân.

Quảng cáo
close