Giải bài 1 (4.23) trang 73 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (4.23). Cho tam giác ABC cân tại A. Chứng minh rằng hai đường cao BE và CF bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (4.23). Cho tam giác ABC cân tại A. Chứng minh rằng hai đường cao BE và CF bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh hai tam giác BEC và CFB bằng nhau

Lời giải chi tiết

GT

\(\Delta ABC\)cân tại A

\(E \in AC,BE \bot AC,CF \bot AB,F \in AB.\)

KL

 BE = CF

Ta thấy \(\Delta BEC\) và \(\Delta CFB\) lần lượt vuông tại đỉnh E, F và có:

BC là cạnh chung

\(\widehat {ECB} = \widehat {FBC}\)(do \(\Delta ABC\) cân tại A)

Vậy \(\Delta BEC = \Delta CFB\)(cạnh huyền – góc nhọn). Do đó BE = CF.

Quảng cáo
close