Bài 90 trang 80 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 90 trang 80 sách bài tập toán 6. Đơn giản biểu thức: a) x + 25 + ( -17 ) + 63 b) ( -75) – (p + 20 ) + 95

Quảng cáo

Đề bài

Đơn giản biểu thức:

\(a)\, x + 25 + ( -17 ) + 63\)

\(b)\, ( -75) – (p + 20 ) + 95\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" - "\) đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \(" + "\) thành dấu \("-"\)  và dấu \("-"\) thành dấu \(" + "\).

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" +"\) đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(x + {\rm{ }}25{\rm{ }} + {\rm{ }}\left( {{\rm{ }} - 17{\rm{ }}} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}63 \)\(= x + \left[ {\left( {25 + 63} \right) + \left( { - 17} \right)} \right]\) \(=x + \left[ {88 + \left( { - 17} \right)} \right] = x + 71\)

\(b)\, ( -75) – (p + 20 ) + 95\)\( = (-75) – p – 20 + 95\) \(= -p +( 95 – 75 – 20 )\)\( = - p + 0 = -p \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc
Gửi bài