Bài 9 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 9 trang 7 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên x, y, biết : ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các số nguyên \(x,\; y\) biết : 

a) \(\displaystyle{x \over 5} = {6 \over { - 10}}\)

b) \(\displaystyle{3 \over y} = {{ - 33} \over {77}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d}\) được gọi là bằng nhau nếu \(a.d = b.c.\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(\displaystyle {x \over 5} = {6 \over { - 10}}\) 

Suy ra \( \displaystyle x{\rm{ }}.\left( { - 10} \right) = 5.6\)

\(\displaystyle x .(-10)=30\)

\(x=30:(-10)\)

\(x=-3\)

Vậy \(x=-3\)

b) Ta có \(\displaystyle{3 \over y} = {{ - 33} \over {77}}\) 

Suy ra \( \displaystyle3.77 = y.\left( { - 33} \right) \)

\((-33).y=231\)

\(\displaystyle y = {{231}: {( - 33)}} \)

\(y=  - 7\)

Vậy \(y=-7\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close