Bài 12 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập toán 6. Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: 2.36 = 8.9.

Quảng cáo

Đề bài

Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: \(2.36 = 8.9.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) khi và chỉ khi \(a.d=b.c\)

Nghĩa là từ \(a.d=b.c\) ta lập thành hai phân số bằng nhau thì phải đảm bảo tích chéo bằng nhau.

Cách lập: Phân số thứ nhất ta lấy \(a\) làm tử số thì mẫu số ta lấy là \(b\) hoặc \(c\), từ đó lập phân số thứ hai sau cho đảm bảo tích chéo bằng nhau \(a.d=b.c\) 

Lời giải chi tiết

Từ \(2.36= 8.9,\) ta lập phân số thứ nhất bằng cách lấy tử số là số bất kì ở vế này và mẫu số là số bất kì ở vế kia, từ đó tìm được phân số còn lại. 

Các cặp phân số bằng nhau lập được từ đẳng thức \(2.36 = 8.9\) là :

\(\displaystyle{2 \over 8} = {9 \over {36}}\;;\quad {2 \over 9} = {8 \over {36}}\;;\quad\)\(\displaystyle{{36} \over 8} = {9 \over 2}\;;\quad{{36} \over 9} = {8 \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close