Bài 15 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên x, y, z biết : ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các số nguyên \(x, y, z\) biết:

\(\displaystyle{{ - 4} \over 8} = {x \over { - 10}} = {{ - 7} \over y} = {z \over { - 24}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Hai phân số \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) khi và chỉ khi \(a.d=b.c.\)

Lời giải chi tiết

Ta có: 

+) \(\displaystyle{{ - 4} \over 8} = {x \over { - 10}}\) 

Nên \(\displaystyle\left( { - 4} \right).\left( { - 10} \right) = 8.x \)

\(8. x = 40\)

\(x= {40} : 8\)

\(x= 5\)

+) \(\displaystyle{{ - 4} \over 8} = {{ - 7} \over y}\) 

Nên \(\displaystyle\left( { - 4} \right).y = 8.\left( { - 7} \right) \)

\((-4). y = -56\)

\(y= {-56} : (-4)\)

\(y= 14\)

+) \(\displaystyle{{ - 4} \over 8} = {z \over { - 24}}\) 

Nên \(\displaystyle\left( { - 4} \right).\left( { - 24} \right) = 8.z \)

\(8. z = 96\)

\(z= {96} : 8\)

\(z= 12\)

Vậy \(x=5\,;\; y = 14\,;\; z = 12.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close