Bài 14 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 6. Tìm các cặp số nguyên x, y biết : a) x/3 = 4/y ; ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các cặp số nguyên \(x, y\) biết: 

a) \(\displaystyle{x \over 3} = {4 \over y}\)                          b) \(\displaystyle{x \over y} = {2 \over { 7}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Hai phân số \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) khi và chỉ khi \(a.d=b.c\)

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số: Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. 

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle{x \over 3} = {4 \over y}\) nên \(x.y = 3.4 = 12\)

Ta có: \(12 = 1.12 = (-1).(-12) = 2.6\)\(= (-2).(-6) = 3.4= (-3).(-4)\)

Vậy ta có bảng sau: 

b) \(\displaystyle{x \over y} = {2 \over { 7}}\)

Nên \(\displaystyle{x \over y} = {2.k \over { 7.k}}\) (với \(k\in \mathbb{Z},k \ne 0)\)

Suy ra: \(x = 2k, y = 7k\; (k ∈ \mathbb Z\) và \(k ≠ 0).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close