Bài 9 trang 68 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 68 sách bài tập Toán 6. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?...

Quảng cáo

Đề bài

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

\(-2 ∈ N\), \(6 ∈  N\), \(0 ∈   N\), \(0 ∈  Z\), \(-1 ∈  N\), \(-1 ∈ Z\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tập hợp số nguyên là tập hợp gồm các số nguyên âm, số \(0\) và các số nguyên dương. Kí hiệu là: \(Z\)

Tập hợp số tự nhiên là \(\mathbb{N}=\{0;1;2;3;...\}\)

Lời giải chi tiết

\(-2 ∈ N\) đọc là âm hai thuộc tập hợp số tự nhiên: Sai vì \(-2\) là số nguyên âm

\(6 ∈ N\) đọc là sáu thuộc tập hợp số tự nhiên: Đúng 

\(0 ∈ N\) đọc là không thuộc tập hợp số tự nhiên: Đúng

\(0 ∈ Z\) đọc là không thuộc tập hợp số nguyên: Đúng

\(-1 ∈ N\) đọc  là âm một thuộc tập hợp số tự nhiên: Sai vì \(-1\) là số nguyên âm

\(-1 ∈ Z\) đọc là âm một thuộc tập hợp số nguyên: Đúng 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close