Bài 11 trang 68 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 68 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau :

a) Nếu \( - 10^\circ C\) biểu diễn \(10\) độ dưới \(0^\circ C\) thì \( + 17^\circ C\) biểu diễn …

b) Nếu \(-36m\) biểu diễn độ sâu \(36m\) dưới mực nước biển thì \(+163m\) biểu diễn độ cao là …

c) Nếu \(+100000\) đồng biểu diễn số tiền có \(100000\) đồng thì \(-50000\) đồng biểu diễn…

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem phần nhận xét SGK toán \(6\) tập \(1\) trang \(69\).


Lời giải chi tiết

a) Nếu \( - 10^\circ C\) biểu diễn \(10\) độ dưới \(0^\circ C\) thì \( + 17^\circ C\) biểu diễn \(17\) độ trên \(0^\circ C\). 

b) Nếu \(-36m\) biểu diễn độ sâu \(36m\) dưới mực nước biển thì \(+163m\) biểu diễn độ cao là \(163m\) trên mực nước biển.

c) Nếu \(+100000\) đồng biểu diễn số tiền có \(100000\) đồng thì \(-50000\) đồng biểu diễn số tiền nợ là \(50000\) đồng.

Loigiaihay.com

 • Bài 12 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 12 trang 68 sách bài tập toán 6. Tìm số đối của các số: +7; 3; -5; -2; -20.

 • Bài 13 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 13 trang 68 sách bài tập toán 6. Điểm M cách điểm O về phía Đông – Bắc 5km được biểu thị là +5km. Tìm số nguyên biểu thị các điểm N, P, O trên hình 16.

 • Bài 14 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 14 trang 68 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:...

 • Bài 15 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 15 trang 68 sách bài tập toán 6. Đội thiếu niên Tiền Phong lớp 6B xuất phát từ trại O đi dọc theo đường lộ (hình 17). Hãy xác định vị trí của đội:...

 • Bài 16 trang 69 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 16 trang 69 sách bài tập toán 6. Trên trục số ở hình 18, vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm +1. Tìm điểm gốc 0 và đoạn thẳng đơn vị của trục số...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close