Bài 14 trang 68 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 68 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:

a) Nếu \(–50km/h\) biểu diễn vận tốc của tàu hỏa là \(50km/h\) chạy theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thì \(+50km/h\) biểu diễn …

b) Nếu \(+6\) bước biểu diễn \(6\) bước về phía trước thì \(-10\) bước biểu diễn …

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem phần nhận xét SGK toán \(6\) tập \(1\) trang \(69\).

Lời giải chi tiết

a) Nếu \(-50km/h\) biểu diễn vận tốc của tàu hỏa là \(50km/h\) chạy theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thì \(+50km/h\) biểu diễn vận tốc của tàu hỏa là \(50km/h\) chạy hướng từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh.

b) Nếu \(+6\) bước biểu diễn \(6\) bước về phía trước thì \(-10\) bước biểu diễn \(10\) bước về phía sau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close