Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT Toán 6 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống trong các câu sau...

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Nếu \(40km/h\) biểu diễn vận tốc của một ôtô chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì \(-40km/h\) biểu diễn ...

b) Nếu \(-2\) điốp biểu diễn độ cận thì \(+2\) điốp biểu diễn ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem phần nhận xét SGK toán \(6\) tập \(1\) trang \(69\).

Lời giải chi tiết

a) Nếu \(40km/h\) biểu diễn vận tốc của một ôtô chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì \(-40km/h\) biểu diễn vận tốc của một ôtô (hoặc một phương tiện nào đó) chạy từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.

b) Nếu \(-2\) điốp biểu diễn độ cận thì \(+2\) điốp biểu diễn độ viễn thị.

 Loigiaihay.com

 • Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 6. Điền các kí hiệu ∈, ∉ vào ... sau.

 • Bài 16 trang 69 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 16 trang 69 sách bài tập toán 6. Trên trục số ở hình 18, vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm +1. Tìm điểm gốc 0 và đoạn thẳng đơn vị của trục số...

 • Bài 15 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 15 trang 68 sách bài tập toán 6. Đội thiếu niên Tiền Phong lớp 6B xuất phát từ trại O đi dọc theo đường lộ (hình 17). Hãy xác định vị trí của đội:...

 • Bài 14 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 14 trang 68 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:...

 • Bài 13 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 13 trang 68 sách bài tập toán 6. Điểm M cách điểm O về phía Đông – Bắc 5km được biểu thị là +5km. Tìm số nguyên biểu thị các điểm N, P, O trên hình 16.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close