Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 6. Điền các kí hiệu ∈, ∉ vào ... sau.

Quảng cáo

Đề bài

Điền các kí hiệu \(∈\), \(∉\) vào ... sau:

\(-4\) ... \(N\) ;           \(-5\) ... \(Z\) ;           \(5\) ... \(Z\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(N=\{0;1;2;3;4;...\}\)

\(Z=\{...,-2;-1;0;1;2;3;4;...\}\)

\(a ∈ A\) nếu \(a\) là phần tử của tập hợp \(A\).

Lời giải chi tiết

\(-4 ∉ N\) ;           \(-5 ∈ Z\) ;            \(5 ∈ Z\).

 

Loigiaihay.com

 • Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT Toán 6 tập 1

  Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống trong các câu sau...

 • Bài 16 trang 69 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 16 trang 69 sách bài tập toán 6. Trên trục số ở hình 18, vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm +1. Tìm điểm gốc 0 và đoạn thẳng đơn vị của trục số...

 • Bài 15 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 15 trang 68 sách bài tập toán 6. Đội thiếu niên Tiền Phong lớp 6B xuất phát từ trại O đi dọc theo đường lộ (hình 17). Hãy xác định vị trí của đội:...

 • Bài 14 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 14 trang 68 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:...

 • Bài 13 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 13 trang 68 sách bài tập toán 6. Điểm M cách điểm O về phía Đông – Bắc 5km được biểu thị là +5km. Tìm số nguyên biểu thị các điểm N, P, O trên hình 16.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close