Bài 12 trang 68 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 68 sách bài tập toán 6. Tìm số đối của các số: +7; 3; -5; -2; -20.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số đối của các số: \(+7\); \(3\); \(-5\); \(-2\); \(-20\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của số \(a\) là số \(-a\) và ngược lại số đối của số \(-a\) là số \(a\). 

Lưu ý: số đối của \(0\) chính là \(0\).

Lời giải chi tiết

Số đối của \(+7\) là \(-7\)

Số đối của \(3\) là \(-3\)

Số đối của \(-5\) là \(5\)

Số đối của \(-2\) là \(2\)

Số đối của \(-20\) là \(20\)

Loigiaihay.com

 • Bài 13 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 13 trang 68 sách bài tập toán 6. Điểm M cách điểm O về phía Đông – Bắc 5km được biểu thị là +5km. Tìm số nguyên biểu thị các điểm N, P, O trên hình 16.

 • Bài 14 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 14 trang 68 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:...

 • Bài 15 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 15 trang 68 sách bài tập toán 6. Đội thiếu niên Tiền Phong lớp 6B xuất phát từ trại O đi dọc theo đường lộ (hình 17). Hãy xác định vị trí của đội:...

 • Bài 16 trang 69 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 16 trang 69 sách bài tập toán 6. Trên trục số ở hình 18, vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm +1. Tìm điểm gốc 0 và đoạn thẳng đơn vị của trục số...

 • Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT Toán 6 tập 1

  Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống trong các câu sau...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close