Bài 86 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 16 sách bài tập toán 6. Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

Quảng cáo

Đề bài

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

\(a)\) \(7.7.7.7\)                 \(b)\) \(3.5.15.15\)

\(c)\) \(2.2.5.5.2\)              \(d)\) \(1000.10.10\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \(\underbrace {a.a.a ... a}_{n \,thừa \,số }=a^n\)\( (n\ne 0)\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(7.7.7.7 = {7^4}\)                            

\(b)\) \(3.5.15.15 = 15.15.15 = {15^3}\) 

\(c)\) \(2.2.5.5.2 = 2.2.2.5.5 = {2^3}{.5^2}\)

\(d)\) \(1000.10.10 = 10.10.10.10.10 = {10^5}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài