Bài 87 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 87 trang 16 sách bài tập toán 6. Tính giá trị các lũy thừa sau:a) 2^5; ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị các lũy thừa sau:

\(a)\) \({2^5}\)              \(b)\) \({3^4}\) 

\(c)\) \({4^3}\)              \(d)\) \({5^4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa: Lũy thừa bậc \(n\) của \(a\): \(a^n=\underbrace {a.a.a ... a}_{n \,thừa \,số }\)\( (n\ne 0)\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({2^5} = 2.2.2.2.2 = 32\) 

\(b)\) \({3^4} = 3.3.3.3 = 81\)

\(c)\) \({4^3} = 4.4.4 = 64\)

\(d)\) \({5^4} = 5.5.5.5 = 625\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài