Bài 90 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 90 trang 16 sách bài tập toán 6. Viết mỗi số sau dứới dạng lũy thừa của 10:10000;...

Quảng cáo

Đề bài

Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của \(10: \)

\(10 000;\) \(1\underbrace {00 ...0 }_{9 \,chữ\, số \,0}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \(\underbrace {a.a.a ... a}_{n \,thừa \,số }=a^n\) 

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(10 000=10.10.10.10=10^4;\)

\(1\underbrace {00 ...0 }_{9\, chữ \,số \,0}=1 000 000 000=10^9.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài