Bài 94 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 94 trang 16 sách bài tập toán 6. Dùng lũy thừa để viết các số sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Dùng lũy thừa để viết các số sau: 

\(a)\) Khối lượng Trái đất bằng \(6\underbrace {00...00}_{21 \,chữ \,số \,0}\) tấn.

\(b)\) Khối lượng khí quyển Trái Đất bằng \(5\underbrace {00...00}_{15 \,chữ \,số \,0}\) tấn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \(\underbrace {a.a.a ... a}_{n \,thừa \,số }=a^n\)

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng Trái Đất bằng: 

\(6\underbrace {00...00}_{21\, chữ \,số \,0}\) tấn = \(6 . 1\underbrace {00...00}_{21\, chữ \,số \,0}\)\( = 6 . 10^{21}(\)tấn \()\) 

b) Khối lượng khí quyển Trái Đất bằng:

\(5\underbrace {00...00}_{15 \,chữ\, số\, 0}\) tấn \(=5 . 1\underbrace {00...00}_{15 \,chữ \,số\, 0}\)\( = 5 . 10^{15} (\)tấn\()\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài