Bài 93 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 93 trang 16 sách bài tập toán 6. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a) a^3.a^5...

Quảng cáo

Đề bài

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

\(a)\) \({a^3}.{a^5}\)                      \(b)\) \({x^7}.x.{x^4}\) 

\(c)\) \({3^5}{.4^5}\)                       \(d)\) \({8^5}{.2^3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa: Lũy thừa bậc \(n\) của \(a\) là \(a^n=\underbrace {a.a.a ... a}_{n \,thừa\, số }\)\( (n\ne 0)\)

Áp dụng công thức: \(a^m.a^n=a^{m+n}\)\((a, m, n \in \mathbb{N})\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({a^3}.{a^5} = {a^{3 + 5}} = {a^8}\)                         

\(b)\) \({x^7}.x.{x^4} = {x^{7 + 1 + 4}} = {x^{12}}\)

\(c)\) \({3^5}{.4^5} = 3.3.3.3.3.4.4.4.4.4\)                 

\( = (3.4).(3.4).(3.4).(3.4).(3.4).\) 

\( = 12.12.12.12.12 = {12^5}\)

d) \({8^5}{.2^3} = {8^5}.8 = 8^{5+1}={8^6}\)

Loigiaihay.com

             

Quảng cáo
list
close
Gửi bài