Bài 88 trang 16 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 88 trang 16 sách bài tập toán 6. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:...

Quảng cáo

Đề bài

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

\(a)\) \({5^3}{.5^6}\)                     \(b)\) \({3^4}.3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \(a^m.a^n=a^{m+n}\)\((a, m, n \in \mathbb{N})\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({5^3}{.5^6} = {5^{3 + 6}} = {5^9}\)                    

\(b)\) \({3^4}.3 = {3^{4 + 1}} = {3^5{}}\)         

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài