Bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 135 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A, N và điểm N nằm giữa hai điểm B, M...

Quảng cáo

Đề bài

Trên đường thẳng \(d\) lấy bốn điểm \(A, B, M, N\) sao cho điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A, N\) và điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(B, M.\) Biết rằng \(AB = 10cm, NB = 2cm\) và \(AM = BN.\) Tính độ dài của đoạn thẳng \(MN.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức cộng đoạn thẳng: 

Nếu \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM+MB=AB.\)

Lời giải chi tiết

 

Vì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A, N\) và điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(B, M\) nên điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\)

Suy ra \( AN + NB=AB\) 

\(AN=AB-AN\)\(=10-2=8cm\)

Theo đề bài \(AM=NB=2cm\)

Lại có điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A, N\) nên \(AM+MN=AN\) 

Suy ra \(MN = AN-AM\)\(=8 - 2 = 6 (cm)\)

Vậy \(MN=6cm.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài