Bài 49 trang 134 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 134 sách bài tập toán 6. Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng không? a) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 6cm...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm \(A, B, M\) có thẳng hàng không?

a) \(AM = 3,1cm, MB = 2,9cm,\)\( AB = 6cm \)

b) \(AM = 3,1cm, MB = 2,9cm,\)\( AB = 5cm\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  

+) Nếu \(AM + MB = AB\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\) Tức là ba điểm \(A,M,B\) thẳng hàng.

+) Nếu \(AM + MB \ne AB\) thì điểm \(M\) không nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\) Tức là ba điểm \(A,M,B\) không thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(AM + MB\) \(= 3,1 + 2,9 = 6 (cm)\) 

Vì \(AM + MB\) \(= AB = 6 (cm)\) nên ba điểm \(A, B, M\) thẳng hàng.

b) Ta có: \(AM + MB \)\(= 3,1 + 2,9 = 6 (cm)\)

Vì \(AM + MB > AB\) \((6cm>5cm)\) nên ba điểm \(A, B, M\)  không thẳng hàng.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close