Bài 51 trang 134 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 15, so sánh các độ dài AM+MB, AN + NB và AC bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

Quảng cáo

Đề bài

Nhìn hình 15, so sánh các độ dài \(AM+MB,\) \(AN + NB\) và \(AC\) bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước chia khoảng để đo độ dài.

Sử dụng: 

+ Hai đoạn thẳng bằng nhau nếu chúng có độ dài bằng nhau.

+ Đoạn thẳng nào có độ dài lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại.

Lời giải chi tiết

* Dự đoán:

\(AM + MB > AC\)

\(AN + NB = AC\)

\(AM + MB > AN + NB\)

* Kiểm tra lại: 

\(AM = 24mm;\) \(AN = 35mm\)

\(MB = 31mm;\) \(NB = 16mm\)

\(AC = 51mm\)

Suy ra: \(AM + MB \)\(=24+31= 55mm\)

\(AN + NB \)\(=35+16= 51mm\)

* Từ đó: 

\(AM + MB > AC\) \( (55mm>51mm)\)

\(AN + NB = AC\) \((=51mm)\)

\(AM + MB > AN + NB\) \((55mm>51mm)\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close