Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 134 sách bài tập toán 6. Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây....

Quảng cáo

Đề bài

Biết ba điểm \(A, B, C\) thẳng hàng và điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A, B.\) Độ dài của các đoạn thẳng \(AB, BC\) và \(AC\) được cho như bảng dưới đây. Điền vào ô trống trong bảng sau để được kết quả đúng.  

AB

BC

AC

10

3

...

12

...

5

...

7

8

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì ta có \(AM+MB=AB\) 

Lời giải chi tiết

Vì điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì ta có \(AC+CB=AB\)

+ Với \(AB=10;\)\(BC=3\) ta có \(AC+CB=AB\) nên \(AC=AB-BC\)\(=10-3=7\)

+ Với \(AB=12;\)\(AC=5\) ta có \(AC+CB=AB\) nên \(BC=AB-AC\)\(=12-5=7\)

+ Với \(BC=7;\)\(AC=8\) ta có \(AC+CB=AB\) hay \(AB=8+7=15\) 

Ta có bảng sau: 

AB

BC

AC

10

3

7

12

7

5

15

7

8

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close