Bài 78 trang 22 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 78 trang 22 sách bài tập toán 6. Điền phân số thích hợp vào ô trống ...

Quảng cáo

Đề bài

Điền phân số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điền dòng kết quả dòng 1, cột 1 và cột 5.

Suy ra số cần điền ở dòng 5.

Suy ra số cần điền ở dòng 3.

Lời giải chi tiết

Dòng 1: \(\dfrac{{ - 13}}{{45}} - \dfrac{{ - 2}}{{45}} = \dfrac{{ - 13 - \left( { - 2} \right)}}{{45}} \)\(= \dfrac{{ - 13 + 2}}{{45}} = \dfrac{{ - 11}}{{45}}\)

Cột 1: \(\dfrac{{ - 13}}{{45}} - \dfrac{2}{{45}} = \dfrac{{ - 13 - 2}}{{45}} \)\(= \dfrac{{ - 15}}{{45}} = \dfrac{{ - 1}}{3}\)

Cột 5: \(\dfrac{{ - 11}}{{45}} - \dfrac{1}{5} = \dfrac{{ - 11}}{{45}} - \dfrac{9}{{45}}\)\( = \dfrac{{ - 20}}{{45}} = \dfrac{{ - 4}}{9}\)

Dòng 5: Số cần điền là: \( - \dfrac{1}{3} - \dfrac{{ - 4}}{9} = \dfrac{{ - 3}}{9} + \dfrac{4}{9} = \dfrac{1}{9}\)

Cột 3: Số cần điền là: \(\dfrac{1}{9} - \left( {\dfrac{{ - 2}}{{45}}} \right) = \dfrac{5}{{45}} + \dfrac{2}{{45}} = \dfrac{7}{{45}}\)

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 9. Phép trừ phân số
list
close
Gửi bài Gửi bài