Bài 82* trang 23 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 82* trang 23 sách bài tập toán 6.Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại ...

Quảng cáo

Đề bài

Một tài liệu "bí hiểm" Đây là mẩu giấy duy nhất còn sót lại của một tài liệu.

Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào 3 dòng đã có để phát hiện ra qui luật từ đó ghi tiếp các dòng thiếu trong tài liệu.

Lời giải chi tiết

Qui luật: 

\(\begin{array}{l}
\dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{{30}} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{{5.6}}\\
\dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{{42}} = \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{{6.7}}\\
\dfrac{1}{7} = \dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{{56}} = \dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{{7.8}}
\end{array}\)

Từ đó: 

Ba dòng phía trên của tài liệu là:

\(\dfrac{1}{2}\left( { = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{{2.3}}} \right) = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{6}\)

\(\displaystyle {1 \over 3} \left( { = \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{{3.4}}} \right) = {1 \over 4} + {1 \over {12}}\)

\(\displaystyle {1 \over 4}\left( { = \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{{4.5}}} \right)  = {1 \over 5} + {1 \over {20}}\)

Ba dòng phía dưới tài liệu là :

\(\displaystyle \eqalign{
& {1 \over 8} \left( { = \dfrac{1}{9} + \dfrac{1}{{8.9}}} \right) = {1 \over 9} + {1 \over {72}} \cr 
& {1 \over 9} \left( { = \dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{{9.10}}} \right) = {1 \over {10}} + {1 \over {90}} \cr 
& {1 \over {10}} \left( { = \dfrac{1}{11} + \dfrac{1}{{10.11}}} \right) = {1 \over {11}} + {1 \over {110}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 9. Phép trừ phân số
list
close
Gửi bài Gửi bài