Bài 77 trang 22 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 77 trang 22 sách bài tập toán 6. Một khay đựng 4 quả chuối, 1 quả táo và 1 quả cam ...

Quảng cáo

Đề bài

Một khay đựng \(\displaystyle 4\) quả chuối, \(\displaystyle 1\) quả táo và \(\displaystyle 1\) quả cam.

Biết rằng quả táo nặng \(\displaystyle {1 \over 8}kg\), quả cam nặng \(\displaystyle {1 \over 3}kg\), quả chuối nặng \(\displaystyle {1 \over {10}}kg\). Hỏi khay nặng bao nhiêu nếu khối lượng tổng cộng là \(\displaystyle {5 \over 4}kg\) ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính khối lượng của \(4\) quả chuối.

- Tính khối lượng của tất cả trái cây trong khay.

- Khối lượng của khay \(=\) khối lượng tổng cộng \(-\) khối lượng của tất cả trái cây trong khay.

Lời giải chi tiết

 Khối lượng của \(4\) quả chuối là :

\(\dfrac{1}{10}.4 = \dfrac{2}{5}\;(kg)\)

Khối lượng trái cây có trong khay là :

\(\displaystyle {1 \over 8} + {1 \over 3} + {2 \over {5}} \)\(=\displaystyle {15 \over 120} + {40 \over 120} + {48 \over {120}}= {{103} \over {120}}\left( {kg} \right)\)

Khay nặng số ki-lô-gam là : 

\(\displaystyle {5 \over 4} - {{103} \over {120}}={150 \over 120} - {{103} \over {120}} = {{47} \over {120}}\left( {kg} \right)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 9. Phép trừ phân số
list
close
Gửi bài Gửi bài