Bài 6 trang 67 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 67 sách bài tập toán 6. Trên hình bên, điểm A nằm cách điểm O bốn đơn vị về phía trên, còn điểm B nằm cách điểm O ba đơn vị, về phía dưới. Các điểm C và D nằm cách điểm O như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình bên, điểm \(A\) nằm cách điểm \(O\) bốn đơn vị về phía trên, còn điểm \(B\) nằm cách điểm \(O\) ba đơn vị về phía dưới. Các điểm \(C\) và \(D\) nằm cách điểm \(O\) như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số đoạn thẳng tính từ điểm \(O\) để xác định các đơn vị.

Lời giải chi tiết

Điểm \(C\) nằm cách điểm \(O\) là tám đơn vị ở phía dưới. 

Điểm \(D\) nằm cách điểm \(O\) là tám đơn vị ở phía trên.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài