Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 67 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 67 sách bài tập toán 6. Trên trục số điểm 3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều dương, điểm -3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm. Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:...

Quảng cáo

Đề bài

Trên trục số điểm \(3\) cách điểm \(0\) là \(3\) đơn vị theo chiều dương, điểm \(-3\) cách điểm \(0\) là \(3\) đơn vị theo chiều âm.

Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a) Điểm \(-2\) cách điểm \(2\) là ... đơn vị theo chiều ....

b) Điểm \(1\) cách điểm \(-3\) là ... đơn vị theo chiều ....

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số đoạn thẳng tính từ điểm này đến điểm kia để xác định đơn vị, sau đó xác định chiều âm và chiều dương.

Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương

Chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm.

Lời giải chi tiết

a) Điểm \(-2\) cách điểm \(2\) là \(4\) đơn vị theo chiều âm.

b) Điểm \(1\) cách điểm \(-3\) là \(4\) đơn vị theo chiều dương.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài