Bài 5 trang 66 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 66 sách bài tập toán 6. Vẽ một trục số và cho biết: Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị, không đơn vị và hai cặp điểm cách đều điểm 0.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ một trục số và cho biết: Những điểm nằm cách điểm \(0\) hai đơn vị, không đơn vị và hai cặp điểm cách đều điểm \(0\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số đoạn thẳng tính từ điểm gốc \(0\) để xác định các cặp điểm.


Lời giải chi tiết

Các điểm \(-2\) và \(2\) cách điểm \(0\) hai đơn vị.

Điểm \(0\) cách điểm \(0\) không đơn vị. 

Hai cặp điểm cách đều điểm \(0\) là: \(-2\) và \(2;\) \(-3\) và \(3\)  

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài